O nama

Experience doo je Društvo za zastupanje u osiguranju. 
Društvo je osnovao izvršni direktor Miloš Marić koji posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima osiguranja. Društvo je locirano u Tivtu sa idejom da pruži vrhunsku uslugu osiguranja našim klijentima koj borave i žive u CG.

Experience doo  pruža potpunu uslugu klijentima u vezi osiguranja uključujući i savjetovanje pri upravljanju rizicima. Naše usluge stvaraju novu vrijednost za klijenta putem stručnih, fleksibilnih i inovativnih rješenja, od prenosa rizika, dizajniranja osiguravajućih programa do alternativnih načina plasmana rizika.

Experience doo  je crnogorsko društvo specijalizovano za usluge na CG tržištu osiguranja. Društvo je nastalo kako bi udovoljilo potražnji za kvalitetnim uslugama zastupanja u osiguranju.

Naš uspjeh je rezultat kvalitetnih usluga baziranih na:
· Identifikaciji potreba klijenta/osiguranika kroz stručan i inovativan pristup 
· Pronalaženju proizvoda osiguranja, najpovoljnijih za klijenta/osiguranika
· Razvoju/iniciranju novih proizvoda osiguranih pokrića u saradnji sa osigurateljima
· Ostvarenju i održavanju snažne saradnje sa svim osiguravajućim kućama u CG
· Ponuda profesionalnih usluga na lokalnom nivou kao i na teritoriju cijele Crne Gore

Napominjemo da smo sa osiguravajućom kućom Merkur radili od 2015.godine zaključno sa 30.06.2017.godine, kada je Merkur pripojen Grawe osiguranju, te  da mi klijente i dalje servisiramo pod istim uslovima koje su imali prilikom zaključenja ugovora.

osmrtnice smrtovnice osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice bihac smrtovnice srebrenik smrtovnice jablanica smrtovnice bihac

Izvršni direktor „Experience doo“ Miloš Marić

Miloš Marić