Osiguranje od posljedica nezgode

Osiguranje od posljedica nezgode

Svakodnevnim radom čovjek osigurava sebi i svojoj porodici socijalnu sigurnost. U trci za prosperitetom i u brizi za što sigurniju budućnost pojedinac često zaboravi na najvažniji točak u mašini-na sebe samoga. Nepredviđeni događaji mogu svakoga od nas izbaciti iz uobičajenoga načina življenja i osujetiti naše planove i želje.

Osiguranje od posljedica nezgode je osiguranje od iznenadnih i nepredvidivih događaja. Nezgode ne možemo spriječiti, ali ovom vrstom osiguranja možemo ublažiti posljedice kroz finansijsku nadoknadu koju pruža ovaj program. Ugovarač osiguranja plaća određenu godišnju premiju, a osiguravač se obavezuje na isplatu ugovorene osigurane sume ukoliko se dogodi neki od dolje navedenih osiguranih slučajeva:

  • trajnu invalidnost uslijed nezgode
  • prelom kosti
  • bolnička nadoknada za svaki dan proveden u bolnici uslijed nezgode.

 

Ovu vrstu osiguranja moguće je ugovoriti kao dodatno uz neki od programa životnog osiguranja koji su u ponudi Grawe osiguranja AD Podgorica.

Kada i gdje važi ovo osiguranje?

Osiguranik je ovim osiguranjem pokriven 24 sata dnevno, 365 dana godišnje u cijelom svijetu. 

Svaki procenat invalidnosti do 25% računa se i isplaćuje jednostruko od osigurane sume.
Za svaki procenat invalidnosti od 25%-50% duplira se isplata osigurane sume.
Npr. 40% invalidnosti se posmatra kao ((25%x1)+15%x2)=isplata je 55% od osigurane sume.

Za invalidnost od 50%-75% svaki procenat invalidnosti se povećava za 3 puta, a za svaki procenat od 75%-100% se uvećava 4 puta.
Npr.85% invalidnosti se posmatra kao invalidnost od 190% od osigurane sume.
Bolnički dan iznosi 6 ili 7 eura za svaku noć provedenu u bolnici, za lom jedne ili više kostiju isplaćuje se iznos od 100,00 ili 200,00 eura, kao i troškovi liječenja u iznosu od 100,00 ili 200,00 eura u zavisnosti od tarife.

GRAWE Vam pruža mogućnost dodatnog osiguranja od nezgode uz životno osiguranje (UI) za slučaj invalidnosti.

Osigurajte sebe i svoje najmilije i za takve situacije - ne prepuštajte ništa slučaju (kako ne biste bili nesrećni)!

Neke od mogućih kombinacija osiguranja od nezgode

Da biste bili još sigurniji, izaberite dodatno osiguranje od nezgode uz životno osiguranje

  Osigurana
 suma 
Bolnička
 dnevnica
Godišnja
 premija
Kombinacija UI 1 9.100 eura 6,00 eura 25,00 eura
Kombinacija UI 2 18.125 eura 12,00 eura 50,00 eura
Kombinacija UI 3 27.200 eura 18,00 eura 75,00 eura
Kombinacija UI 4 36.250 eura 24,00 eura 100,00 eura
Kombinacija UI 5 22.000 eura 15,00 eura 62,00 eura
Kombinacija UI 6 44.000 eura 30,00 eura 123,00 eura