Osiguranje vozila

Osiguranje vozila

Svjedoci smo sve većeg broja saobraćajnih nesreća u našem okruženju što nam govori o tome da upotreba motornog vozila  predstavlja potencijalnu opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Važno je na vrijeme shvatiti da je jedan od načina da smanjimo posledice saobraćajnih nesreća upravo kvalitetno osiguranje našeg vozila. 

Omogućavamo vam da se u svakom trenutku osjećate sigurno na putu i zaključite osiguranje: 

  • Autoodgovornosti - da ne brinete o šteti koju nanesete drugima 
  • Autokaska – da ne brinete o šteti na vašem vozilu  
  • Autonezgode - da zaštitite sebe i svoje saputnike