Osiguranje odgovornosti

Osiguranje odgovornosti

Obavljanjem svakodnevnih aktivnosti, postoji potencijalna opasnost da nenamjerno ugrozite treća lica ili njihovu imovinu. Zaključenjem ove polise obezbijedićete naknadu štete onima koji vas, prema zakonu, smatraju odgovornim za svoju štetu.

Ovim osiguranjem garantuje se za štete zbog gradjansko-pravnih odštetnih zahtjeva koje treća lica postave prema osiguraniku zbog neočekivanog i iznenadnog dogadjaja (nesreće), koji proizilaze iz djelatnosti, vlasništva, pravnog odnosa navedenog u polisi a koji za posljedicu ima povredu osoba ili oštećenje stvari.

U sve većem broju djelatnosti osiguranje od profesionalne odgovornosti je obavezno. Obaveza sklapanja ugovora o osiguranju (polise) propisuje se posebnim zakonom za pojedinu djelatnost. Osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno je za određene djelatnosti, i to upravo kao jedan od uslova za obavljanje određene djelatnosti (advokati, revizori, posrednici u osiguranju, projektanti i sl.). Takvom regulativom se nastoje prvenstveno zaštititi osobe koje se koriste uslugama profesionalaca, budući da štete prilikom nastanka osiguranog slučaja mogu biti velike.

Ovim osiguranjem omogućavamo nadoknadu štete, koju osiguranik prouzrokuje naručiocu usluge usled stručne greške nastale prilikom obavljanja registrovane djelatnosti, a osiguraniku da ga ispunjenje zakonske obveze naknade štete materijalno ne ugrožava i ne ometa njegovo redovno poslovanje.

Predmet ovog osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih grešaka pri obavljanju registrovane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih osoba (npr. advokata pripravnika).

Ukoliko se posebno ugovori, osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva čisto imovinsku štetu, koja nije nastala ni na osobama ni na stvarima, već kao posljedica propusta – stručne greške.

Sumu osiguranja, odnosno limit nadoknade po jednom štetnom dogadjaju birate vi.